ПЕДРАДА -
колегіальний орган управління закладом освіти,
створений для розв’язання основних питань освітнього процесу.

/Files/images/zno/педсовет-.jpg 2019-2020 навчальний рік

11 січня 2020 ПЕДРАДА

1. ТЕМА: Інтеграція навчання як засіб розвитку ключових компетентностей здобувачів освіти Нової української школи.
Форма проведення: педрада-практикум
Вправа:
Рефлексія. Прийом "Покажи настрій"
Інтерактивна лекція " Інтеграція навчання як засіб розвитку ключових компетентностей здобувачів освіти Нової української школи"
Вправа: Складання опорного конспекту, карти розуму за лекцією.
Вправа: Рефлексія діяльності. Прийом "Рефлексійна мішень"
/ заступник директора з НР Кульчиковська Н.С. /
Практична частина Методи та технології інтегрованого навчання на відкритих навчальних заняттях учителів школи. / Усенко О.І., директор/
Вправа: Самоаналіз відкритих уроків «Який метод? Яка технологія?»
Вправа: Найпродуктивніші інтеракції інтегрованого навчання на відкритих уроках.
Вправа: Рефлексія змісту.Прийом "Незакінчене речення"

2. Про Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти /інформація директора Усенко О.І./

3.Моніторинг навчальних досягнень учнів школи за І семестр 2019-2020 н.р. / Інформація заступника директора з НР Кульчиковської Н.С/
4. Про дотримання Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль « За досягнення у навчанні» /Інформація директора Усенко О./

/Files/images/metodichna_robota_skrinshoti/20200111_094358.jpg /Files/images/metodichna_robota_skrinshoti/20200111_094414.jpg

30 жовтня 2019 ПЕДРАДА

ТЕМА: Впровадження компетентнісного підходу в системі оцінювання навчальних досягнень учнів в умовах реформування загальної середньої освіти

1. Реалізація компетентнісного підходу до навчання у системі оцінювання навчальних досягнень учнів закладу освіти в умовах реформування загальної середньої освіти. /Доповідь заступника з НР Кульчиковської Н.С./
ВИСТУПИ:
1. Впровадження формувального оцінювання у початковій школі. /О.В.Олійник, учитель 2-Б класу/
2. Сучасні підходи до оцінювання навчальної діяльності школярів на уроках :
- філологічних предметів / Тунда О.І., учитель укр.мови та літ./;
- математичних предметів / Сандуляк Л.М., учитель математики/;
- природничих предметів /Лещук О.Г., учитель хімії/
3.Фінський досвід. Оцінювання – це навичка і завжди діалог. /Вольська ОМ., заступник директора з ВР/
4.Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень у закладі освіти - вимога/правило Державної служби оцінювання якості освіти. /Усенко О.І., директор/

/Files/images/metodichna_robota_skrinshoti/31.jpg /Files/images/metodichna_robota_skrinshoti/32.jpg /Files/images/metodichna_robota_skrinshoti/33.jpg /Files/images/metodichna_robota_skrinshoti/34.jpg

30 серпня 2019 ПЕДРАДА

1. Про підсумки літньої трудової практики учнів 5-8,10 класів. (Інформація заступника з НР Кульчиковської Н.С.,
2. Підсумки роботу освітнього закладу за 2018-2019 навчальний рік та завдання на новий навчальний рік. (Доповідь директора Усенко О.І.)
Виступи:
1.Підсумки навчальних досягнень учнів школи за 2018-2019н.р. (інформація заступника з НР Кульчиковської Н.С.)
2. Підсумки виховного процесу школи. ( Інформація заступника з ВР Вольської О.М.)
3. Про план роботи школи на 2019-2020 н.р. в умовах реформування освіти України. (Інформація директора Усенко О.І.)
4. Про Освітню програму школи на 2019-2020н.р. (Інформація заступника з НР Кульчиковської Н.С.)
ВИСТУПИ:
1. Про вибір програми з фізики для 10-11 класів. (Інформація учителя фізики Посмітюхи Ю.А.)
2.Про вибір варіативних модулів для уроків фізичної культури. (Інформація учителів фізичної культури Вольської О.М., Середи С.І.)
3.Про програми курсів за вибором та їх оцінювання. (Інформація заступника з НР Кульчиковської Н.С).
4. Про оцінювання навчальних досягнень учнів 5-х класів. (Інформація заступника з НР Кульчиковської Н.С.)
5. Про навчальну практику та навчальні екскурсії. (Інформація заступника з НР Кульчиковської Н.С).
5. Про курсове підвищення кваліфікації педагогів школи у 2020 році. (Інформація заступника з НР Кульчиковської Н.С.)

/Files/images/zno/педсовет-.jpg 2018-2019 навчальний рік

27 березня 2019 ПЕДРАДА

ТЕМА: Індикатори сучасної якісної освіти: інноваційна діяльність, творчо-пошукова активність, партнерство учасників освітнього процесу

1.Індикатори сучасної якісної освіти: інноваційна діяльність, творчо-пошукова активність, партнерство учасників освітнього процесу /Доповідь Н.С.Кульчиковської, заступника з НР/

ВИСТУПИ:
1. Інноваційна діяльність – потреба та готовність сучасного вчителя. Освітній проект «На урок»: онлайн-ресурси учителям. /Зіньківська Л.І., учитель інформатики
2. Творчо-пошукова активність на уроках – шлях до креативної особистості.
/Тунда О.І., учитель укр. мови і літ./
3. Партнерство – продуктивна співпраця учасників освітнього процесу. /Євдокимова О.І., учитель 3 класу/

9 січня 2019 ПЕДРАДА

1. Моніторинг навчальних досягнень учнів школи за І семестр 2018-2019 н.р. /Інформація заступника директора з НР Кульчиковської Н.С/
2. Про дотримання Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль « За досягнення у навчанні» /Інформація директора Усенко О.І./

3. ТЕМА: Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі.
3.1. Теоретико-методологічні засади процесу соціалізації школярів в сучасному освітньому просторі. /Доповідь Кульчиковської Н.С., заступника з НР/
3.2. Особливості психосоціального розвитку дітей та статистика по школі. /Доповідь Сандуляк О.Г., практичного психолога/
3.3. Соціалізація учнів в освітньому середовищі школи:
· через інформаційний простір школи /виступ Вольської О.М., заступника з ВР/
· через навчальні предмети /виступ Гайтовоїї Л.І., учителя ур.мови і літ./
· через роботу учителя-класовода / виступ Куцої С.В.,учителя 4 класу/
· через роботу класного керівника / виступ Паламарчук О.І.,кл.кер 5-А класу/
· через позаурочну діяльність школярів /виступ Макаревич О.С., педагога-організатора/
3.4. Соціалізація дітей із кризових сімей. / виступ Савчук С.В., соціального педагога /

30 серпня 2018 ПЕДРАДА

1. Про підсумки літньої трудової практики учнів 5-8,10 класів. (Інформація заступника з НР Кульчиковської Н.С.,
2. Підсумки роботу освітнього закладу за 2017-2018 навчальний рік та завдання на новий навчальний рік. (Доповідь директора Усенко О.І.)
Виступи:
1.Підсумки навчальних досягнень учнів школи за 2017-2018 н.р. (інформація заступника з НР Кульчиковської Н.С.)
2. Підсумки виховного процесу школи. ( Інформація заступника з ВР Вольської О.М.)
3. Про план роботи школи на 2018-2019 н.р. в умовах становлення НУШ. (Інформація директора Усенко О.І.)
4. Про Освітню програму школи на 2018-2019н.р. (Інформація заступника з НР Кульчиковської Н.С.)
ВИСТУПИ:
1. Про вибір програми з фізики для 10-11 класів. (Інформація учителя фізики Посмітюхи Ю.А.)
2.Про вибір варіативних модулів для уроків фізичної культури. (Інформація учителів фізичної культури Вольської О.М., Середи С.І.)
3.Про програми курсів за вибором та їх оцінювання. (Інформація заступника з НР Кульчиковської Н.С).
4. Про оцінювання навчальних досягнень учнів 2 та 5-х класів. (Інформація заступника з НР Кульчиковської Н.С.)
5. Про навчальну практику та навчальні екскурсії. (Інформація заступника з НР Кульчиковської Н.С).
5. Про курсове підвищення кваліфікації педагогів школи у 2019 році. (Інформація заступника з НР Кульчиковської Н.С.)

/Files/images/zno/педсовет-.jpg 2017-2018 навчальний рік

10 січня 2018р ПЕДРАДА

1. Про Положення «Про академічну доброчесність» (Інформація директора Усенко О.І.)
2. Моніторинг навчальних досягнень здобувачів освіти за І-ий семестр 2017-2018 н.р. (Інформація заступника директора з навчальної роботи Кульчиковської Н.С.)

3. ТЕМА: Реалізація наскрізних ліній оновлених навчальних програм у 5-9 класах на уроках природничо-математичних дисциплін.
ФОРМА проведення: ЗАХИСТ ІННОВАЦІЙ

ВИСТУПИ:
1. ТЕОРІЯ ПИТАННЯ: Наскрізні лінії – один із засобів забезпечення компетентнісного підходу в галузі викладання предметів в розбудові Нової української школи. (директор Усенко О.І.)
2. Реалізація наскрізних ліній «Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», « Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» на уроках:
- біології, природознавства, екології (учитель Паламарчук О.І.)
- інформатики (учитель Зіньківська Л.І.)
- хімії (учитель Лещук О.І.)
- математики (учитель Сандуляк Л.М.)
- географії, економіки (учитель Макаревич В.С.)
- фізики (учитель Посмітюха Ю.А.)

4. Про виконання рішень попередньої педради. ( Інформація директора Усенко О.І.)

Кiлькiсть переглядiв: 390

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.